Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 21 2017

BrewOfLonging
Spotykasz kogoś i nie wiadomo dlaczego, zatrzymujesz się właśnie przy tej osobie, a ona przy tobie. Zawsze warto się zatrzymać. Byłoby cudownie, gdybyśmy zatrzymywali się częściej.
Jacek Bławut

March 19 2017

BrewOfLonging
“if 
the ocean 
can calm itself, 
so can you.
we 
are both 
salt water 
mixed with 
air.”

Nayyirah Waheed

BrewOfLonging
“Chemistry is you touching my arm and it setting fire to my mind.”

Nayyirah Waheed

March 08 2017

BrewOfLonging
Ten sam księżyc chodzi po pokoju
późne komary więc łagodna zima
jęczmień poczerwieniał uzbierany w deszczu
kaczki ziewają
jeszcze jestem
wszystko to samo

tylko nie kocha się nigdy jak przedtem
— Jan Twardowski - "Ten sam"
Reposted fromflesz flesz viawyrazobcy wyrazobcy
BrewOfLonging
wszystkie słowa już były
— Hanna Krall
Reposted fromprzeblyski przeblyski viawyrazobcy wyrazobcy

February 28 2017

BrewOfLonging
I want love to be simple. I want to trust without thinking. I want to be generous with my affection and patience and love unconditionally. It is easier to love a person with their flaws than to weed through them. I want to love the whole person, not parts; and this is how I want to be loved.
—  Jewel, Chasing Down the Dawn 
Reposted byschokoladehimmel schokoladehimmel
BrewOfLonging
Take a shower, wash off the day. Drink a glass of water. Make the room dark. Lie down and close your eyes.
Notice the silence. Notice your heart. Still beating. Still fighting. You made it, after all. You made it, another day. And you can make it one more. 
You’re doing just fine.
—  Charlotte Eriksson
Reposted byhahat hahat
BrewOfLonging
And in her she’s flawed, with scars and wounds from battles she fought with her heart. Looking for a love so strong and worthy of the blood that flows through her veins… Never shall she settle… never
BrewOfLonging
be softer with you. 
you are a breathing thing. 
a memory to someone. 
a home to a life.
—  Nayyirah Waheed
Reposted byschokoladehimmelspecialneeds
BrewOfLonging
Did you ever feel that you were missing someone you had never met?
—  Richard Bach

BrewOfLonging
The problem with having no place which you can call a home is that you have nowhere to go when your soul is tired.
BrewOfLonging
i am not a hotel room i am home
i am not the whiskey you want
i am the water you need
don’t come here with expectations
and try to make a vacation out of me.
—  Rupi KaurMilk and Honey
BrewOfLonging
I took a deep breath and listened to the old bray of my heart. I am. I am. I am.
—  Sylvia Plath
BrewOfLonging
Pain is important: how we evade it, how we succumb to it, how we deal with it, how we transcend it.
—  Audre Lorde 
BrewOfLonging
You are never to old to set another goal or to dream a new dream.
—  C.S. Lewis
Reposted bysewkagold sewkagold
BrewOfLonging
…It’s all too much and not enough at the same time.
—  Jack Kerouac 
BrewOfLonging
Learn how to do things alone.
—  Laura Smit

February 27 2017

BrewOfLonging
W końcu przychodzi ten moment, kiedy chciałabym wiedzieć jak Ci mija dzień. Chciałabym wiedzieć, czy Twoje kąciki ust unoszą się lekko na myśl o mnie. Albo czy myślisz o tym, którą ręką będziesz wędrować mi po plecach. No i czy w ogóle o mnie myślisz.
— Katarzyna Wołyniec
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viamooncat mooncat
BrewOfLonging
Jeżeli to, co mówisz, nie jest piękniejsze od ciszy, lepiej milcz.
— Éric-Emmanuel Schmitt "Zapasy z życiem"
BrewOfLonging
Wpierdalamy się w związki, które nie mają racji bytu. Sypiamy w łóżkach osób, z którymi nie chcemy mieć nic wspólnego. Nad ranem nie chcemy mieć nic wspólnego nawet ze sobą. Całujemy się, nie dając od siebie nic więcej poza gęstą śliną. Dokładnie to samo otrzymujemy w zamian. Piszemy, że tęsknimy, choć sami nie wiemy, za czym i czy tęsknimy naprawdę. Nie mamy nic więcej, ale wcale nie przeszkadza nam to we wmawianiu sobie, że to wszystko nosi metkę “Miłość”. A potem zrywamy, nienawidzimy i chcemy zapomnieć. Na wszystkim, co zdawało się być tak prawdziwe zaczynają pojawiać się odrosty.
“Co ja w niej widziałem?”, “jaaa jeeebię, gdzie ja miałam oczy…“. Nie znam nikogo, kto choć raz nie wypowiedziałby tych słów.
— facebook
Reposted fromwonderLife wonderLife viamooncat mooncat
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl