Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 21 2017

6824 db5b 500
Reposted fromthorinobsessed thorinobsessed viarapsodia rapsodia
BrewOfLonging
I nie po to mam serce, by mi pękało na środku pustej ulicy milionowego miasta.
— Jarosław Borszewicz
Reposted fromxalchemic xalchemic viaonebreath onebreath
BrewOfLonging
Człowiek wrażliwy najpierw czuje, później rozumie. 
— E. Kołda
Reposted fromniewychowana niewychowana vialoveproof loveproof
BrewOfLonging
6932 2c59 500
Reposted fromstarryeyed starryeyed viapengin pengin

April 19 2017

BrewOfLonging
Mózg jako "musthave" sezonu? Marzenie. Ale za to jakie piękne! Pamiętajcie - myślenie i wiedza nie mają metki. Są za to absolutnie ponadczasowe. I na pewno nie kupicie ich na wyprzedaży w Zarze.
BrewOfLonging
Brak mi głębokiego wewnętrznego przekonania, że istnieje w życiu coś, do czego zostałem stworzony.
— Podróżniczka D.Gabaldon
Reposted fromM-M M-M viaschokoladehimmel schokoladehimmel
BrewOfLonging
najtrudniejsze ze wszystkich rozstań - to rozstawanie się z wiarą i miłością właśnie wtedy, kiedy chciałoby się tę wiarę wskrzesić, tę miłość odbudować. Że niewymownie trudno jest wyrzec się przeszłości, wspomnień
— Anais Nin Dziennik 1931-34
Reposted frombeinthe beinthe viaschokoladehimmel schokoladehimmel
BrewOfLonging
Wyjazd jest lekarstwem. A jeśli nawet to tylko placebo, to czy placebo musi być czymś gorszym niż lekarstwo prawdziwe, skoro działa tak samo? Wyjazd jest sposobem na odmianę. A odmiana to świeże powietrze, które chce się wciągać w płuca bez opamiętania. Albo narkotyk, po którym świat nabiera nowego, lepszego kształtu. I czy to ważne, że ten kształt jest urojony?
— Mirosław Gabryś: Islandzkie zabawy
1122 a200 500
Reposted fromamatore amatore viaschokoladehimmel schokoladehimmel
BrewOfLonging
-Have you ever thought of writing a book?
-People like me don't write books. We're written about.
BrewOfLonging
I just want to love you in my own language
BrewOfLonging
Please do not understand me too quickly.
BrewOfLonging
Poetry is how you’ll never forget the small joys someone gave you. Poetry is loving someone’s smile when they don’t believe they’re attractive, or don’t like the color of their hair. Poetry is the pain you tuck away under your skin because just because it’s killing you doesn’t mean it should be seen. Poetry is the way you want to cry because you feel related to. Poetry is having a place to go to feel heard. Poetry is having a heart so full and a smile so genuine that people see nothing else in you. Poetry is blind. Poetry is the way you want to photograph someone doing something basic how they always do, just so you can capture the sight, then stopping yourself. Poetry is looking forward to seeing someone.
—  B. E. Barnes 

BrewOfLonging
Find a beautiful piece of art. If you fall in love with Van Gogh or Matisse or John Oliver Killens, or if you fall love with the music of Coltrane, the music of Aretha Franklin, or the music of Chopin - find some beautiful art and admire it, and realize that that was created by human beings just like you, no more human, no less.
—  Maya Angelou 
BrewOfLonging
There’s no such thing as the life you’re supposed to have.

BrewOfLonging
The first step towards getting somewhere is to decide that you are not going to stay where you are.
BrewOfLonging
I can’t talk about it because if I talk about it that means it matters. If it matters that means it’s real, and if it’s real that means it’s going to hurt.

BrewOfLonging
If you consider a woman less pure after you’ve touched her, maybe you should take a look at your hands.
(Kaija Sabbah)
— 
BrewOfLonging
nie wolno płakać przez wyobrażenia
BrewOfLonging
Rzecz zawsze sprowadza się do dwóch możliwości. Zacząć żyć lub zacząć umierać.
(S.King)
— 
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl