Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 12 2019

BrewOfLonging
Fotografia nie mówi o tym, czego już nie ma, ale wyłącznie o tym, co z pewnością było. Ta subtelność jest jej wyznacznikiem. (...) Każde zdjęcie jest świadectwem istnienia.
— Roland Barthes La chambre claire
Reposted bygraywallwszystkodupasokocarmenlunatobecontinuedspontaneouszimnydziennMisqaegzystencjaxwyczesanagitaraxprzerwanarumianekdolinasmokowLoraandile

May 27 2019

BrewOfLonging
5554 4d6d
Reposted fromdeszcz deszcz
BrewOfLonging
każdy ma takie chwile, że w duszy deszcz pada
Reposted frompoetabezdomny poetabezdomny viadeszcz deszcz
BrewOfLonging
Ale od złych słów, które się usłyszało, nie można się uratować, choć tak bardzo by się chciało. Niby wszystko wraca do normy, pojednanie następuje, ale ponad tymi słowami, które się tymczasem zagnieżdżają głęboko, na dnie duszy. I czekają, by w odpowiedniej chwili powrócić i znów coś znaczyć, coś niszczyć, i powtarzać się tak długo, aż rozpadnie się wszystko, jak złudzenie.
— Dziewczyna z zapałkami
Reposted fromefekt-placebo efekt-placebo viadeszcz deszcz
BrewOfLonging
Krew tęskni zamiast tętnić.
— Kuczok
Reposted frombeforethepoison beforethepoison viadeszcz deszcz
BrewOfLonging
Żadna wielka miłość nie umiera do końca. Możemy strzelać do niej z pistoletu lub zamykać w najciemniejszych zakamarkach naszych serc, ale ona jest sprytniejsza - wie, jak przeżyć.
— Jonathan Carroll - 'poza cisza'
Reposted fromzimnepalce zimnepalce viadeszcz deszcz
BrewOfLonging
modlę się wierszami
modlitwa do boga już nic nie daje
modły te zostały doszczętnie wyczerpane

modlę się wierszami
jadąc trolejbusem
patrząc mu w oczy
w kościele się modlę
krzycząc na własną matkę
i nikt tych modlitw nie rozumie
dla wszystkich to bełkotliwe litanie

modlę się wierszami
i znikam dla ludzi
znikam dla boga
dziękuję proszę przepraszam
wszystko to wierszem
nie potrafią tego przeczytać
wysłuchać
spojrzeć przyjaźnie
nawet przytaknąć bezinteresownie

na jakiś czas przestałam się modlić
zrobiło się jakby normalniej
dla nich

nie wytrzymałam
krążąc samotnie po brzegach serca
znowu
się modlę wierszami
— Ewelina Kosik
Reposted fromuwodzenicosc uwodzenicosc viadeszcz deszcz
BrewOfLonging
Sometimes I touch the things you used to touch, 
looking for echoes of your fingers.
— Iain S. Thomas
Reposted frominsanedreamer insanedreamer viadeszcz deszcz
BrewOfLonging
Real love is always chaotic. You lose control; you lose perspective. You lose the ability to protect yourself. The greater the love, the greater the chaos. It’s a given and that’s the secret.
— Jonathan Carroll, White Apples
Reposted frommaliwa maliwa viadeszcz deszcz
BrewOfLonging
You are so vulnerably haunting. Your eeriness is terrifyingly irresistible.
— Franz Kafka to Milena
Reposted fromrenirene renirene viadeszcz deszcz
BrewOfLonging
Bądź zdrów, smutku, jesteś wypisany w oczach, które kocham
— Éluard
Reposted fromdeszcz deszcz
BrewOfLonging

Małgorzata Hillar -"Przychodził nocą"

 
Przychodził nocą

Zabierał jej włosy
śpiące w mroku

Zabierał
bursztynowy półksiężyc
brzucha

Zanurzał się w niej
jak chrząszcz
w płonącej nasturcji

Zamykał ją w dłoniach
ciasno szczelnie

Nie czuł
że się wymyka

Nie słyszał
jak odchodzi
Reposted fromserendipity6 serendipity6 viadeszcz deszcz
BrewOfLonging
She was like the moon - part of her was always hidden away.
— Dia Reeves, Bleeding Violet
Reposted frommissljud missljud viadeszcz deszcz
BrewOfLonging
6298 e409
Reposted fromsavatage savatage viabadblood badblood
BrewOfLonging
Gdybym wiedziała, że tak trudno będzie puścić Twoją rękę, nie dotknęłabym jej.
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viabadblood badblood
BrewOfLonging
Najgorzej jest nie nadawać się do związku, a jednocześnie mieć w sobie gigantyczne pokłady miłości.
Reposted frompanickiller panickiller viabadblood badblood
Łączyła nas relacja, ta z rodzaju relacji, o które człowiek zapytany z bólem serca i przez zaciśnięte zęby kłamie wbrew sobie i odpowiada, że to nic takiego.
— (via swiatniedlanas)
Reposted fromglasgowkiss glasgowkiss viabadblood badblood
BrewOfLonging

W związkach chodzi o dużo więcej niż tylko o miłość.

— Coollen Hoover
BrewOfLonging
Co jakiś czas, absolutnie mimowolnie, ktoś uczy nas czegoś o nas samych.
— Ian McEwan
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viamoniczkuu moniczkuu
BrewOfLonging
Wszystko dałoby się rozwiązać, gdyby ludzie ze sobą rozmawiali. Tylko komunikowanie się za pomocą słów przynosi efekty. Milczenie rodzi milczenie, wreszcie pojawia się głucha cisza, która zalega jak beton.
— Ake Edwardson
Reposted fromcallayyy callayyy viamoniczkuu moniczkuu
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl