Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 12 2018

BrewOfLonging
Ludzie dewaluują głównie znaczenie słów najprostszych. "Kocham Cię" sukcesywnie traci na wartości. A przecież powiedzenie komuś "kocham Cię" to jest grube wyznanie. (...) "Przepraszam" i "dziękuję" to też ważne słowa w moim słowniku. One nie mogą wypływać z ust niepoparte potężnym ładunkiem szczerości. Wszystko marnieje. Komunikaty są coraz krótsze. Mam wrażenie, że ludzie idą na łatwiznę.
— Katarzyna Nosowska w magazynie "Twój Styl", styczeń 2017
Reposted fromnosowska nosowska

March 06 2018

BrewOfLonging

Natomiast, gdyby każdy spotkał w swoim życiu choćby tylko jedną osobę, która mu powie: „Będę cię kochał, niezależnie od wszystkiego. Będę cię kochał, nawet jeśli nierozsądnie postępujesz. Nawet kiedy się poślizgniesz i rozbijesz nos. Kiedy się mylisz, kiedy popełnisz błędy. A także kiedy zachowujesz się jak zwykły człowiek… – nawet wtedy będę cię kochał”. Wówczas opustoszałyby szpitale psychiatryczne. Psychiatrzy raczej nie leczą ludzi, którzy wiedzą i czują, że są kochani.

— Pino Pellegrino
BrewOfLonging

How long has it been since someone touched part of you other than your body?

— Laurel Hoodwrit
Reposted fromcaraseen caraseen vianannou nannou
BrewOfLonging
A teraz zaczyna się tajemnicza, ekscytująca, boleśnie intrygująca rzecz: zmiana.
— Sándor Márai
Reposted fromcorvax corvax viaanomalia anomalia
BrewOfLonging
To głupie. Chcę być szczęśliwy, ale uporczywie myślę o rzeczach które mnie smucą. Jestem ambitny, ale zbyt często wpadam w pułapkę lenistwa. Nie lubię się, ale jednocześnie kocham to kim jestem. Pragnę uwagi, ale odrzuciłem wiele osób, którym na mnie zależy.
Najgorsze jest to, że wymagam od innych by wiedzieli kim jestem, jednocześnie sam nie mając o tym pojęcia.
Reposted frompensieve pensieve viaImaginationMika ImaginationMika
I don’t think people understand how stressful it is to explain what’s going on in your head when you don’t even understand it yourself.
— Sara Quin (via expeditum)
Reposted fromtwice twice viaImaginationMika ImaginationMika
BrewOfLonging
3985 9e91 500
Sylwia Chutnik "Kieszonkowy atlas kobiet"
Reposted fromwrazliwa wrazliwa viaImaginationMika ImaginationMika
I’m not used to being loved. I wouldn’t know what to do.
— F. Scott Fitzgerald, More Than Just A House
(via bl-ossomed)
He who does not understand your silence will probably not understand your words.
Elbert Hubbard
(via thequotejournals)
Reposted fromImaginationMika ImaginationMika
Ambition is attractive.
— Unknown (via deeplifequotes)
Reposted fromImaginationMika ImaginationMika
Don’t get mad. Don’t get even. Do better. Much better. Rise above. Become so engulfed in your own success that you forget it ever happened.
— Unknown (via onlinecounsellingcollege)
Reposted fromImaginationMika ImaginationMika
5682 bdf4 500
Reposted fromImaginationMika ImaginationMika
5545 17cd

gabbigolightly:

Reading, 1986 by Guy Le Baube

Reposted fromImaginationMika ImaginationMika
There’s so much more to life than finding someone who will want you, or being sad over someone who doesn’t. There’s a lot of wonderful time to be spent discovering yourself without hoping someone will fall in love with you along the way, and it doesn’t need to be painful or empty. You need to fill yourself up with love. Not anyone else. Become a whole being on your own. Go on adventures, fall asleep in the woods with friends, wander around the city at night, sit in a coffee shop on your own, write on bathroom stalls, leave notes in library books, dress up for yourself, give to others, smile a lot. Do all things with love, but don’t romanticize life like you can’t survive without it. Live for yourself and be happy on your own. It isn’t any less beautiful, I promise.
— Emery Allen  (via perrfectly)
Reposted fromImaginationMika ImaginationMika
We are, as a species, addicted to story. Even when the body goes to sleep, the mind stays up all night, telling itself stories.
— Jonathan Gottschall, The Storytelling Animal: How Stories Make Us Human  (via tellmefive)
Reposted fromImaginationMika ImaginationMika
BrewOfLonging
Jest piękna, ale pięknych kobiet się głównie pragnie. Do kochania trzeba znaleźć niezwykłą.
— A. Baniewicz
Czemu raniłem kiedy chciałem kochać.
— (via arktyczne-oczy)
Reposted fromImaginationMika ImaginationMika
BrewOfLonging
Zdałem sobie sprawę, o co chodzi z tą całą odwagą. Ona jest w naszych głowach. Nie rodzimy się z nią, nie uczymy się jej w szkole, nie czerpiemy jej z książek. To sposób myślenia, i tyle. To coś, w czym ćwiczymy umysł. Odwaga to wybór, którego dokonujemy.
— Jutro, kiedy zaczęła się wojna - John Marsden
Reposted fromButWhy ButWhy viaImaginationMika ImaginationMika
BrewOfLonging
Czasami nie chodzi o to aby zmieniło się na lepsze. Najczęściej chodzi o to aby zmieniło się na cokolwiek. 
— Marek Hłasko
Reposted fromulotnosc ulotnosc viaImaginationMika ImaginationMika
BrewOfLonging
Nigdy nie żałuj pieniędzy wydanych na kwiaty lub książki.
— H. Jackson Brown, Jr.
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl